Jogi nyilatkozat

Az agrio.hu online magazin kiadója, a Webmedia Team Kft.

Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény alapján!

Az agrio.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői mű (a továbbiakban: „mű”) a fenti törvényben és a Ptk-ban megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll.

Az agrio.hu online magazin az általa közölt hírek, elemzések, interjúk, grafikák és egyéb írások összeállítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felhasznált adatok hiteles, megbízható forrásból származzanak. Az adatok hitelességéért mindazonáltal az agrio.hu online hírportál és kiadója, a Webmedia Team Kft nem vállal felelősséget.

Az agrio.hu online magazin által közölt hírek, elemzések, interjúk, grafikák és egyéb írások tájékoztató céllal készülnek az oldalon közzétett ajánlásokat mindenki saját felelősségére alkalmazza. Az esetleges károkért vélt, vagy valós eredményekért felelősséget az agrio.hu nem vállal.

Valamennyi az újságban megjelent vélemény, elemzés az azt elkészítő szakmai véleményét tükrözi, melyben objektív és szubjektív elemek egyaránt vannak. Az agrio.hu online folyóiratban található tartalom a Webmedi Team Kft. szellemi tulajdona.

A Webmedia Team Kft. fenntart minden, az agrio.hu részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Webmedia Team Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az agrio.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Bármely részt kivágni a megcsonkított részt pedig nyilvánosságra hozni, bármely módon újra közzé tenni tilos.A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Webmedia Team Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.